Índice | Ajuda | Palavras: Alfabética - Freqüência - Invertidas - Tamanho - Estatísticas | Biblioteca IntraText | Èulogos
Bíblia Sagrada - Edição Pastoral
IntraText CT - Lista alfabética das palavras invertidas
B  =  82 palavras (1005 ocorrências)
(0-9)  A  b  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Freqüência - Palavra
  1 10b
  2 1b
  1 2b
  1 12b
  1 3b
  1 13b
  1 113b
  1 4b
  1 5b
  1 25b
  2 6b
  1 17b
  1 37b
  1 8b
  1 9b
  2 laab
  1 senaab
  12 raab
  2 mezaab
  1 dizaab
  1 amizabab
  3 hobab
  9 jobab
  4 sobab
  1 masobab
  92 acab
  15 recab
  25 nadab
  1 ainadab
  13 abinadab
  15 aminadab
  15 jonadab
  1 nodab
  1 queleab
  1 hagab
  23 eliab
  5 ooliab
  2 anab
 153 joab
 160 moab
  2 arab
  1 josab
  1 vaeb
  1 neceb
  1 maaleb
  41 caleb
  3 gareb
  7 oreb
  18 horeb
  42 negueb
  6 zeb
  7 abib
  6 joiarib
  3 jarib
  1 joarib
  25 senaquerib
  1 casib
  17 eliasib
  1 nesib
  4 aczib
  2 gob
  4 argob
  7 nob
  1 anob
  12 roob
  4 merob
 163 sob
  4 tob
  1 abitob
  13 aquitob
  1 arquitob
  4 zebub
  8 acub
  3 segub
  1 lub
  1 calub
  1 quelub
  2 querub
  1 asub
  3 hasub
  5 jasub
  1 hassub


B  =  82 palavras (1005 ocorrências)
(0-9)  A  b  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  IntraText® (V7n) © 1996-2002 Èulogos
Copyright Èulogos / Paulus © 2002